Publicatie de vanzare ASIL SRL

TRIBUNALUL GALAŢI

SECTIA a II-a CIVILĂ

DOSAR NR. 854/121/2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr.  854/121/2014 din 30.10.2020

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, prin asociat Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ASIL S.R.L.CUI 4040075, J17/1376/1993, anuntă scoaterea la vânzare anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor proprietatea debitoarei, mai jos arătate:

 Denumire bunuriSuprafața – mpSuprafața construită– mp Nr. CadastralNr. Carte FunciarăPreț de ÎncepereEuro (nu include TVA)
teren intravilan 2.137 0,00 100921 10092141.000
teren extravilan 328 0,00 5522 1020236.000
teren extravilan 1.073 0,00 5546 10202213.000
TOTAL60.000

Vânzarea se va organiza în data de joi, 5.11.2020, ora 15.30, prin licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive – vânzare în bloc. Următoarele licitații din cadrul primului set vor avea loc la datele de 12.11.2020, 19.11.2020 și 26.11.2020, ora 15.30.

Preţul de pornire la licitaţie este de 60.000 euro + TVA.

Oferta se face în moneda naţională a României – RON, în echivalent în lei pe baza baza cursului leu – euro anunțat de BNR pentru ziua ofertei, iar plata urmează a se face în echivalent în lei pe baza baza cursului leu – euro anunțat de BNR pentru ziua plății integrale.

Cu excepția preţului de pornire la licitaţie, care este de 60.000 euro + TVA., ofertanții interesați de participarea la licitația organizată pentru vânzarea bunurilor vor îndeplini toate condițiile menționate în regulamentul de vânzare aprobat prin hotărârea adunării creditorilor din 22.10.2020, inclusiv următoarele: 

Vor trimite lichidatorului judiciar dovada scrisă a achitării garanției de participare la licitație care reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației. 

Garanția se varsă în echivalent în lei, stabilit pe baza cursului BNR leu – euro la data plății, prin virament, în contul debitoarei nr.  RO24 BTRL 0180 1202 H009 25XX deschis la BANCA TRANSILVANIA GALAȚI. Licitatorii vor efectua viramentul astfel încât la ora începerii licitației extrasul de cont al ASIL să evidențieze creditarea contului cu suma reprezentând garanția.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate în cadrul ședințelor de licitație organizate conform regulamentului anterior precizat, lichidatorul judiciar va convoca o nouă adunare a creditorilor în vederea stabilirii noului regulament de vânzare.

Licitaţiile vor fi organizate de către lichidatorul judiciar la data anunțată prin publicația de vânzare, prin videoconferință folosind Platforma zoom.us sau aplicația zoom.us.app, cu datele de acces de mai jos  

Bogdan Radulescu is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Licitatie ASIL SRL ds 854/121/2014

Time: Nov 5, 2020 03:30 PM Bucharest

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99940275059?pwd=ZGExMFV3SlFIVGpKVEtwY3J1RUJVUT09

Meeting ID: 999 4027 5059

Passcode: 6a4enW

pentru a permite licitatorilor să ia cunoștință în timp real de celelate oferte formulate la fiecare pas de licitație și pe această bază să poată decide îmbunătățirea propriei oferte, în vederea câștigării licitației și adjudecării tuturor bunurilor scoase la licitație. Documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini (care este inclus în regulamentul de vânzare), se trimit la adresele de e mail : office@real-casa-expert.ro și bogdan.radulescu@radulescuavocati.ro cel târziu în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor licitate să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar, care conţine regulamentul de vânzare.

Preţul caietului de sarcini este 500 lei, achiziţionarea caietului de sarcini fiind obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Achiziționarea se face prealabil licitației, prin transmiterea textului pe e mail în schimbul trimiterii dovezii de efectuare a plății sumei de 500 de lei. 

Va fi declarat câștigător și i se vor adjudeca bunurile acela care oferă pentru toate bunurile licitate cel puțin valoarea de pornire de 60.000 euro + TVA, și care oferă în plus sumele care reprezintă costurile si taxele aferente vanzarii, cheltuielile de procedura si onorariile  de succes care sunt datorate, incluzand cota UNPIR si orice alte costuri, urmand sa fie distribuita creditorilor din procedură suma de 60.000 euro.

Relatii suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar, tel. 0745048466 si prin intermediul adreselor de e mail mai sus indicate.

REAL CASA EXPERT IPURL

lichidator judiciar al SC ASIL SRL

Bogdan Rădulescu