Legisconsult SRL

Legisconsult SRL

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, cu datele de identificare din antet, prin asociat fondator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC LEGISCONSULT SRL, desemnat prin sentinţa civilă din data de 11.04.2017, pronunţată de Tribunalul Galați Secţia a II-­‐a Civilă în dosar nr.1224/121/2017, anuntă scoaterea la vânzare a bunurile mobile prezentate conform :

Read more

Oglinda Television

Oglinda Television

Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. OGLINDA TELEVISION S.A. -­‐ ÎN FALIMENT, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 1092/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a Civilă în dosarul sus-­‐menționat,
Anunță scoaterea la vânzare a bunurilor mobile aparţinând societăţii debitoare, după cum urmează:

Read more

Zero SideKick

Zero SideKick

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, reprezentata de asociat-­‐coordonator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al SC ZERO SIDEKICK ADVERTISING SRL, conform sentința civilă nr. 7933 din data de 03.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a-­‐VII-­‐a Civilă în dosar nr. 32951/3/2013, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor apartinand societatii debitoare, respectiv :

Read more