Tango Scraps Recycling Company

Tango Scraps Recycling Company

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – Sectia a VII-­‐a Civilă DOSAR NR. 22233/3/2014
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 22233/3/2014 din 15.01.2017

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Bălan, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. SEA-­‐BELL TRADING S.R.L., desemnat conform hotărârii intermediare nr. 10253/2015 din 17.12.2015 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a Civilă în dosarul nr. 22233/3/2014, anuntă scoaterea la vânzare a următoarelor bunuri mobile aparținând societății debitoare:

Read more