Sea Bell Trading

Sea Bell Trading

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – Sectia a VII-­‐a Civilă DOSAR NR. 22233/3/2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 22233/3/2014 din 15.01.2017

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Bălan, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. SEA-­‐BELL TRADING S.R.L., desemnat conform hotărârii intermediare nr. 10253/2015 din 17.12.2015 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a Civilă în dosarul nr. 22233/3/2014, anuntă scoaterea la vânzare a următoarelor bunuri mobile aparținând societății debitoare:

 1. auto DACIA autoutilitara, nr. inmatriculare B-­‐30-­‐SBL, an fabricatie 2007, valoare de piata estimata 3.500 EURO (pret fara TVA);

 2. auto DACIA autoutilitara, nr. inmatriculare B-­‐24-­‐SBL, an fabricatie 2007,

  valoare de piata estimata 3.500 EURO (pret fara TVA);

 3. auto DACIA PAPUC, nr. inmatriculare B-­‐32-­‐SEA, an fabricatie 2002, valoare de piata estimata 1.200 EURO (pret fara TVA);

 4. auto DW MATIZ, nr. inmatriculare B-­‐03-­‐SBL, an fabricatie 2007, valoare de piata estimat 900 EURO (pret fara TVA);

 5. auto DACIA SANDERO, nr. inmatriculare B-­‐89CKA, an fabricatie 2008, valoare de piata estimata 2.100 EURO (pret fara TVA);

 6. auto FORD FIESTA, nr. inmatriculare B-­‐07-­‐SBL, an fabricatie 2006, valoare de

  piata estimata 1.900 EURO (pret fara TVA);

 7. auto MERCEDES BENZ VITO, nr. inmatriculare B-­‐70-­‐SBL, an fabricatie 2003,

valoare de piata estimata 4.000 EURO (pret fara TVA).

Se vor organiza 4 ședințe de licitație publică pornind de la 100 % din valoarea de piață stabilită prin evaluare.

Prima licitație va fi organizată în data de 01.02.2018, ora 13:00. Următoarele licitații se vor desfășura la data de 08.02.2018, 15.02.2018 și 22.02.2018, ora 13:00.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et. 1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

2

Condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Preţul caietului de sarcini de 100 lei, taxa de participare la licitaţie de 50 lei / bun, precum și garanția de participare se vor achita în contul debitoarei deschis la UniCredit Bank, RO33 BACX 0000 0004 3174 1000.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;

 2. dovada plăţii garanţiei de participare;

 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului

  1. – pentru persoanele juridice române :

   1. copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.;

   2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;

  1. pentru persoanele juridice străine :

   1. tul de înmatriculare a societăţii străine ;

   2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă

    română are o relaţie de corespondent ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei,

indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

  1. pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :

   1. copie de pe actul de identitate ;

   2. copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

  1. pentru persoane fizice străine :

   1. copie de pe paşaport ;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel. 021.336.43.36.

 

aici găsiți si documentul PDF