S.C. EMMETI PLAST S.R.L.

S.C. EMMETI PLAST S.R.L.

TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEȘ DOSAR NR. 313/1259/2014

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adres1 e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr.  313/1259/2014 din 15.03.2018

 

 

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37 et.1 Sector 5, legal reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Bălan, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. EMMETI PLAST S.R.L., desemnat conform încheierii civile din data de 12.02.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 313/1259/2012, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor mobile proprietatea debitoarei, respectiv:

 • auto Renault Kangoo serie C0131545, nr. inmatricular AG.10.KKL, valoare de piata estimata 1.100 EUR (pret fara TVA);
 • auto IVECO 35C10/DAILY serie 0817178, nr. inmatriculare AG.11.ZYC, valoare de piata estimata 8.400 EUR (pret fara TVA);
 • auto OPEL CORSA serie 19PS2372, nr. inmatriculare AG.11.UKM, valoare de piata estimata 2.000 EUR (pret fara TVA);

 

Vânzarea se va organiza in data de 22.03.2018, ora 12.00, prin licitaţie publică cu strigare.

 

Licitații se vor organiza conform următorului regulament de valorificare :

 

 1. 4 licitații publice cu preț de pornire 100% din valoarea bunurilor evaluate;

 

 1. Vânzarea directă (cu ofertă supusă prealabil votului creditorilor).

 

Precizăm că în prezent, procedura de vânzare este în stadiul primei serii de 4 licitații cu prețul de pornire de  100% din valoarea de piață stabilită prin evaluare.

 

Locul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

2

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Preţul caietului de sarcini de 100 lei și valoarea taxei de participare de 50 lei – în cazul bunurilor mobile, precum și garanția de participare se vor achita în contul debitoarei.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • – copie de pe certificatul de înregistrare la R.C.;
   • – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • – pentru persoanele juridice străine :
   • – actul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
  • – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
   • – copie de pe actul de identitate ;
   • – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • – pentru persoane fizice străine :
  • – copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.0756.75.75.75.

 

 

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al S.C. EMMETI PLAST S.R.L. Bogdan Rădulescu

 

aici se poate descarca fisierul PDF