S.C. AYK SALON BRONZARE S.R.L

S.C. AYK SALON BRONZARE S.R.L

actualizat 03-04-18

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Radulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. AYK SALON BRONZARE S.R.L., desemnat conform Hotărârii intermediare 3599/2014 din data de 01.04.2014 pronunțată de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-­‐a Civila in dosarul sus-­‐mentionat, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor apartinand societatii debitoare, respectiv :

-­‐ aparate de bronzat SunSuite 500 (7 buc.) și aparat de bronzat SUNTRO Suntower 48TV (1 buc.).

Valoarea de piață este de 225.615,00 lei fără TVA, echivalent a 50.806,00 Euro fără TVA

Vânzarea se va organiza in data de 27.03.2018, ora 15.00, prin licitaţie publică cu strigare.

Precizăm că în prezent, procedura de vânzare este în stadiul celei de-­‐a doua serii de  4 licitații publice pornind de la preţul stabilit prin evaluare, redus cu 10%, respectiv 203.053,50 lei, echivalent a 45.725,40 Euro.

Locul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Preţul caietului de sarcini de 100 lei și valoarea taxei de participare de 50 lei – în cazul bunurilor mobile, precum și garanția de participare se vor achita în constul debitoarei.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel. 0213364335.

TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA A VII-­‐A CIVILA DOSAR NR. 11396/3/2013

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adres1 e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Nr.  11396/3/2013 din 27.02.2018

 

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Radulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. AYK SALON BRONZARE S.R.L., desemnat conform Hotărârii intermediare 3599/2014 din data de 01.04.2014 pronunțată de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-­‐a Civila in dosarul sus-­‐mentionat, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor apartinand societatii debitoare, respectiv :

-­‐ aparate de bronzat SunSuite 500 (7 buc.) și aparat de bronzat SUNTRO Suntower 48TV (1 buc.).

 

Valoarea de piață este de 225.615,00 lei fără TVA, echivalent a 50.806,00 Euro fără TVA

 

Vânzarea se va organiza in data de 20.03.2018, ora 15.00, prin licitaţie publică cu strigare.

 

Următoarea licitație se va organiza la 27.03.2018 conform regulamentului de valorificare  aprobat la prețul stabilit prin raportul de evaluare;

 

Precizăm că în prezent, procedura de vânzare este în stadiul celei de-­‐a doua serii de  4 licitații publice pornind de la preţul stabilit prin evaluare, redus cu 10%, respectiv 203.053,50 lei, echivalent a 45.725,40 Euro.

 

Locul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul  de  organizare  a  acestora  se  pot  obţine  din  caietul  de  sarcini  întocmit de

 

2

lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Preţul caietului de sarcini de 100 lei și valoarea taxei de participare de 50 lei – în cazul bunurilor mobile, precum și garanția de participare se vor achita în constul debitoarei.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • – copie de pe certificatul de înregistrare la R.C.;
   • – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • – pentru persoanele juridice străine :
   • – actul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
  • – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
   • – copie de pe actul de identitate ;
   • – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • – pentru persoane fizice străine :
  • – copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel. 0213364335

 

 

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al S.C. AYK SALON BRONZARE S.R.L.

Bogdan Radulescu

aici puteti descarca fisierul PDF