SMART DESIGN STUDIO

SMART DESIGN STUDIO

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA aVII-­‐a CIVILÃ DOSAR NR. 75100/3/2011

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 75100/3/2011/ 23.01.2018

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SMART DESIGN STUDIO SRL desemnat prin sentinţa civilă din data de 11.09.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-­‐a Civilă în dosar nr.75100/3/2011, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor mobile aparţinând societăţii debitoare, respectiv :

Nr. Crt.

Denumire bun

Pret fara TVA, lei

1

autoturism Peugeot 206

6.600,00

2

maşină de formatizat plăci „CI FELDER”

6.647,45

3

maşină aplicat cant „FELDER”

7.278,84

4

computer Sign Plotter Refine

448,90

5

calculator productie

398,90

6

uniforme

65,00

7

tastatura wireless keyboard

22,00

8

proiectoare

17,74

9

monitor LCS/D (2 buc)

96,62

10

maşină găurit şi înşurubat

53,00

11

ciocan rotopercutor 650W

64,11

12

aparatura PC

15,30

Se vor organiza 5 licitații publice cu strigare la prețul de pornire diminuat cu 20% față de valoarea din raportul de evaluare.

Vânzarea se va organiza in data de 07.02.2018, ora 13.00, prin licitaţie publică cu strigare. In situaţia în care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul din data de 07.02.2018,

începand cu data de 14.02.2018 se vor organiza alte 4 (patru) licitaţii saptamanale, în acelaşi

loc şi la aceeaşi oră.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1-­‐2, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

2

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de

organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Costul unui caiet de sarcini este de 50 lei, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 25 lei.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei,

ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;

 2. dovada plăţii garanţiei de participare;

 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului

  1. – pentru persoanele juridice române :

   1. copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.;

   2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;

  1. pentru persoanele juridice străine :

   1. tul de înmatriculare a societăţii străine ;

   2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;

   3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent

    de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

  2. pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :

   1. copie de pe actul de identitate ;

   2. copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

  1. pentru persoane fizice române :

   1. copie de pe actul de identitate ;

  1. pentru persoane fizice străine :

   1. copie de pe paşaport ;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1-­‐2, sector 5, tel. 021.336.43.36.

aici gasiți si documentul PDF