Oglinda Television

Oglinda Television

actualizat 03-04-18

Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. OGLINDA TELEVISION S.A. -­‐ ÎN FALIMENT, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 1092/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a  Civilă în dosarul  sus-­‐menționat,

Anunță scoaterea la vânzare a bunurilor mobile aparţinând societăţii debitoare, după cum urmează:

-­‐           FORD      TRANSIT,      nr.înmatriculare      B-­‐11-­‐AGH,        an    fabricație     1996, nr.identificare  SFALXXDJVLTB34054.  Valoarea  de  piață  a  bunului  evaluat  este de

3.300 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie  2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐           CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6, nr.înmatriculare B-­‐59-­‐EZC,     an fabricație 2003, nr.identificare 1GNDX03E23D106667. Valoarea de piață a bunului evaluat este de 5.300 (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie  2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐           OPEL ZAFIRA, nr.înmatriculare B-­‐33-­‐NDD,  an fabricație   2008, nr.identificare W0L0AHM758G09908. Valoarea de piață a bunului evaluat este de 19.900 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie 2016  întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐           ALFA    ROMEO    166,    nr.înmatriculare    B-­‐05-­‐TVO,     an     fabricație    1999, nr.identificare  ZAR93600000036203.  Valoarea  de  piață  a  bunului  evaluat  este de

2.100 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie  2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐           ATV  APRILIA,  nr.înmatriculare  LIPSĂ,  an  fabricație    2005,  nr.identificare LIPSĂ. Valoarea de piață a bunului evaluat este de 4.900 lei (valoarea nu conține  TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie 2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

Vânzarea se va organiza in data de joi 29.03.2017, ora 15.00, prin licitaţie publică cu strigare.

Se vor organiza un set de 4 (patru) licitații publice, săptămânale, având prețul de pornire de 90% din valoarea stabilită în raportul de evaluare (valoarea de evaluare), la prețul de pornire adăugându-­‐se   TVA.

Licitațiile se vor organiza săptămânal, în fiecare zi de joi, la aceeași oră și același loc. Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, ap.2, sector 5 (Interfon REAL CASA), unde se  vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Pentru caietul de sarcini nu se percep taxe, achiziţionarea caietului fiind obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, ap.2, sector 5, tel.021.336.43.36, adresă de e-­‐mail : office@real-­‐casa-­‐expert.ro.

 

 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VII-­‐A CIVILĂ DOSAR NR. 28921/3/2013

 

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adresa e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Nr. 28921/3/2013 din 15.03.2018

 

Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. OGLINDA TELEVISION S.A. -­‐ ÎN FALIMENT, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 1092/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a Civilă în dosarul sus-­‐menționat,

 

Anunță scoaterea la vânzare a bunurilor mobile aparţinând societăţii debitoare, după cum urmează:

 

-­‐   FORD   TRANSIT,   nr.înmatriculare   B-­‐11-­‐AGH,   an   fabricație   1996, nr.identificare SFALXXDJVLTB34054. Valoarea de piață a bunului evaluat este de

3.300 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie 2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐ CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6, nr.înmatriculare B-­‐59-­‐EZC, an fabricație

2003, nr.identificare 1GNDX03E23D106667. Valoarea de piață a bunului evaluat este de 5.300 (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie 2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐ OPEL ZAFIRA, nr.înmatriculare B-­‐33-­‐NDD, an fabricație 2008, nr.identificare W0L0AHM758G09908. Valoarea de piață a bunului evaluat este de 19.900 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie 2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐   ALFA ROMEO 166, nr.înmatriculare B-­‐05-­‐TVO, an fabricație   1999,

nr.identificare ZAR93600000036203. Valoarea de piață a bunului evaluat este de

2.100 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie

2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

-­‐         ATV APRILIA, nr.înmatriculare LIPSĂ, an fabricație 2005, nr.identificare LIPSĂ. Valoarea de piață a bunului evaluat este de 4.900 lei (valoarea nu conține TVA), conform Raportului de evaluare din Ianuarie 2016 întocmit de evaluator PFA GAFITA ADRIAN.

 

Vânzarea se va organiza in data de joi 29.03.2017, ora 15.00, prin licitaţie publică cu strigare.

 

Se vor organiza un set de 4 (patru) licitații publice, săptămânale, având prețul de pornire de 90% din valoarea stabilită în raportul de evaluare (valoarea de evaluare), la prețul de pornire adăugându-­‐se TVA.

 

Licitațiile se vor organiza săptămânal, în fiecare zi de joi, la aceeași oră și același loc.

 

 

 

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, ap.2, sector 5 (Interfon REAL CASA), unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Date despre starea bunurilor mobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Pentru caietul de sarcini nu se percep taxe, achiziţionarea caietului fiind obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • copie de pe certificatul de înregistrare laR.C.;
   • copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • pentru persoanele juridice străine :
   • tul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă

română are o relaţie de corespondent ;

 • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
 • pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
  • copie de pe actul de identitate ;
  • copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 

 • pentru persoane fizice străine :
  • copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, ap.2, sector 5, tel.021.336.43.36, adresă de e-­‐mail : office@real-­‐casa-­‐expert.ro.

S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

lichidator judiciar al S.C. OGLINDA TELEVISION S.A.

fisierul poate fi descarcat aici in format PDF