NORDHOUSE INVEST SRL

NORDHOUSE INVEST SRL

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al NORDHOUSE INVEST SRL desemnat prin hotărârea intermediară nr. 8116 din data de 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-­‐a Civilă în dosarUL nr.14166/3/2014, anuntă scoaterea la vânzare a bunului mobil Ford Fiesta 1.25 înmatriculat cu nr. B-­‐68-­‐HDJ,  aflat în patrimoniul    SC NORDHOUSE INVEST SRL.

Valoarea totală a bunului este de 12.989 lei (2.894 Euro) exclusiv TVA.

Vânzarea se va organiza in data de 27.03.2018, ora 13.00, prin licitaţie publică cu strigare. Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et. 1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunului mobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Caietul de sarcini este gratuit, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 50 lei. Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel. 021.336.43.36.