Legisconsult SRL

Legisconsult SRL

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, cu datele de identificare din antet, prin asociat fondator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC LEGISCONSULT SRL, desemnat prin sentinţa civilă din data de 11.04.2017, pronunţată de Tribunalul Galați Secţia a II-­‐a Civilă în dosar nr.1224/121/2017, anuntă scoaterea la vânzare a bunurile mobile prezentate conform :

-­‐     Încărcător  frontal  FIAT  KOBELCO  W270,  evaluat  la  valoarea  de  piață   de

31.000 Euro, echivalent al 142.523 lei;

-­‐     Excavator pe pneuri FUCHS 712, evaluat la valoarea de piață de 5.000 Euro, echivalent al 22.988 lei;

-­‐     Excavator pe pneuri SENNEBOGEN ZEPPELIN, evaluat la valoarea de piață de 8.600 Euro, echivalent al 39.539 lei;

Vânzarea se va organiza în data de 29.03.2018, ora 13.00, prin licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive.

Se vor organiza 5 licitații săptămanale plecând de la 100% din valoarea raportului de evaluare.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate în cadrul ședințelor de licitație organizate conform regulamentului anterior precizat, lichidatorul judiciar va convoca o nouă adunare creditori în vederea stabilirii noului regulament de  vânzare.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunului mobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Preţul caietului de sarcini este 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, achiziţionarea caietului şi achitarea taxei fiind obligatorii pentru toţi  participanţii la licitaţie.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.