Zel-K Prod

Zel-K Prod

actualizat 03-04-2018

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SC ZEL-­‐K PROD SRL desemnat prin Sentinta Civila nr.4432 COM din data de 02.12.2008, pronuntata de catre Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ in dosar nr.5470/118/2008, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil situat în orașul Ovidiu, sos. Națională, nr.81, lot.1, jud. Constanța, constituit din teren, curți, construcții în suprafață de 516,11 mp și clădire locuinta având suprafata la sol de 206,68 mp și suprafață desfășurată de 334,06 mp, in valoare de 124.000 Euro (fără TVA), echivalent al sumei de 570.000 lei (fără TVA).

Vânzarea se va organiza în data de 29.03.2018, ora 12.00, prin licitație publică cu strigare. Prețul de pornire la această data va fi de 456.000 lei exclusiv TVA, reprezentând 80% din prețul imobilului, conform hotărârii adunării creditorilor din data de 01.11.2017.

Locul de desfasurare a licitatiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului imobil, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie, care contine regulamentul de vanzare aprobat de creditori.

Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei, iar taxa de participare la licitatie este in suma de 100 lei.

Achizitionarea caietului de sarcini si plata taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

 

 

 

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adresl e-mail: office@real-casa-expert.ro

TRIBUNALUL CONSTANTA

SEIACIVILÃŞIDECONTENCIOSADMINISTRATIV DOSAR NR.5470/118/2008

 

PUBLICATIE DE VANZARE   Nr. 5470/118/2008 / 15.03.2018

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SC ZEL-­‐K PROD SRL desemnat prin Sentinta Civila nr.4432 COM din data de 02.12.2008, pronuntata de

catre Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ in dosar nr.5470/118/2008, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil situat în orașul Ovidiu, sos. Națională, nr.81, lot.1, jud. Constanța, constituit din teren, curți,

construcții în suprafață de 516,11 mp și clădire locuinta având suprafata la sol de 206,68 mp și suprafață desfășurată de 334,06 mp, in valoare de 124.000 Euro (fără TVA), echivalent al sumei de 570.000 lei (fără TVA).

 

Vânzarea se va organiza în data de 22.03.2018, ora 12.00, prin licitație publică cu strigare. Prețul de pornire la această data va fi de 456.000 lei exclusiv TVA, reprezentând 80% din prețul imobilului, conform hotărârii adunării creditorilor din data de 01.11.2017.

 

În situatia în care imobilul nu se va adjudeca la termenul din data de 22.03.2018, incepand cu data de 29.03.2018 se vor organiza alte 3 licitatii saptamanale, in aceleasi conditii, in acelasi loc si la aceeasi ora.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului imobil, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie, care contine regulamentul de vanzare aprobat de creditori.

 

Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei, iar taxa de participare la licitatie este in suma de 100 lei.

 

2 Achizitionarea caietului de sarcini si plata taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării dosarului de prezentare ;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare ;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • copie de pe certificatul de înregistrare laR.C.;
   • copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • pentru persoanele juridice străine :
   • tul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă

română are o relaţie de corespondent ;

 • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei,

indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

 • pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
  • copie de pe actul de identitate ;
  • copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • pentru persoane fizice străine :
  • copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

 

SCP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al SC ZEL-­‐K PROD SRL

Radulescu Bogdan Viorel

documentul poate fi descarcat aici in format PDF