TECTONIC PROPERTIES

TECTONIC PROPERTIES

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VII-­‐A CIVILA DOSAR NR. 911/3/2014

 

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adresl e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Nr. 911/3/2014 din 15.02.2018

 

Subscrisa, SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., prin asociat Bogdan Rădulescu, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. TECTONIC PROPERTIES S.R.L., desemnat conform hotărârii intermediare nr.2302 din 05.03.2015, pronunţată de Tribunalul București, Secția a VII-­‐a Civilă, în dosar nr. 911/3/2014, anunță scoaterea la vânzare a bunului aparținând societății debitoare, respectiv : terenul intravilan cu categoria de folosință ”Pădure” aflat în proprietatea TECTONIC PROPERTIES S.R.L., teren în suprafață totală de 2.000 mp ( din măsurătorile cadastrale a rezultat o suprafață de 1.999,97 mp ), situat în comuna Corbeanca, sat Petrești, Aleea Căprioarei nr. 13, tarlaua 76, parcela 219/9, județul Ilfov, având număr cadastral 109793, acordat de OCPI Ilfov.

 

Valoarea de piață = 141.500 lei fără TVA (echivalent al 32.000 euro fără TVA, la cursul BNR de 1 euro = 4,4224 lei).

 

Vânzarea se va organiza in data de 22.03.2018, ora 13.00, prin licitaţie publică cu strigare.

 

Se vor organiza în continuare licitații după cum urmează :

-­‐  Etapa I – organizarea în 4 săptămâni consecutive a 4 (patru) licitații publice, pornind de la prețul stabilit prin raportul de evaluare;

 

Următoarele licitații din cadrul primului set se vor organiza la 08.03.2018, 15.03.2018 și 22.03.2018, orele 13.00.

 

În situația în care bunul nu va fi vândut după parcurgerea întregului regulament de valorificare anterior precizat, administratorul judiciar va reconvoca Adunarea Creditorilor în scopul stabilirii unui nou Regulament de valorificare.

 

De asemenea, valorificarea bunurilor se poate realiza prin vânzare directă pe bază de ofertă.

 

În cazul în care administratorul judiciar va primi o ofertă de vânzare directă, acesta urmează a o prezenta creditorilor în cadrul Adunării în scopul aprobării acesteia.

2

 

 

Administratorul judiciar efectuează publicitatea licitaţiei prin mijloacele de infomare cele mai adecvate.

 

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al administratorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunului imobil să anunţe în scris administratorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Preţul caietului de sarcini de 100 lei, taxa de participare la licitaţie de 50 lei, precum și garanția de participare se vor achita în contul debitoarei deschis la BRD GSG SA, sucursala Brătianu, RO05BRDE410SV38613474100.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul ales al administratorului judiciar situat în București, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

SP REAL CASA EXPERT SPRL

administrator judiciar al S.C. TECTONIC PROPERTIES S.R.L.

Bogdan Rădulescu

fisierul poate fi descarcat aici in format PDF