SC DIV EXPERT SRL

SC DIV EXPERT SRL

actualizat 03-04-18

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SC DIV EXPERT SRL desemnat prin sentinţa civilă din 26.03.2013 în dosar nr.35182/3/2012, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, anuntă scoaterea la vânzare a bunului imobil aparţinând societăţii debitoare, reprezentând teren liber intravilan, situat în Com. Corbeanca, sat Ostratu-­‐Oracu, tarla 2, parcela 3/9 în suprafaţă de 6.714,87 mp, pentru un preţ de 360.847 lei, conform raportului de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting SRL.

La licitaţie se porneşte de la preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de către creditori la data de 28.09.2017, diminuat cu 5%, respectiv 342.804,65 Lei exclusiv TVA. Vânzarea se va organiza în data de 29.03.2018, ora 16.00, prin licitaţie publică cu strigare.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunului imobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul  judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Caietul de sarcini este gratuit, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 50 lei. Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, strAna Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

 

REAL CASA EXPERT S.P.R.L.

Nr.înregistrare: RFO II – 0485 București, sector 5, str.Ana Davila nr.37, et.1-2

Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35

Adresă e-mail: office@real-casa-expert.ro

 

TRIBUNALUL BUCURESTI – Sectia a VII-­‐a Civila DOSAR NR. 35182/3/2012

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 35182/3/2012/ 12.02.2018

 

 

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SC DIV EXPERT SRL desemnat prin sentinţa civilă din 26.03.2013 în dosar nr.35182/3/2012, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, anuntă scoaterea la vânzare a bunului imobil aparţinând societăţii debitoare, reprezentând teren liber intravilan, situat în Com. Corbeanca, sat Ostratu-­‐Oracu, tarla 2, parcela 3/9 în suprafaţă de 6.714,87 mp,  pentru un preţ de 360.847 lei, conform raportului de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting SRL.

 

La licitaţie se porneşte de la preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de  către creditori la data de 28.09.2017, diminuat cu 5%, respectiv 342.804,65 Lei exclusiv TVA.

 

Vânzarea se va organiza în data de 22.03.2018, ora 16.00, prin licitaţie publică cu strigare.

 

In situaţia în care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul din data de 22.03.2018, la data de 29.03.2018 se va organiza o nouă licitaţie, în aceleaşi condiţii, în acelaţi loc şi la aceeaşi oră.

 

În situaţia în care bunul imobil nu au fost valorificate în condiţiile de mai sus, se vor organiza alte 4 (patru ) licitaţii pornind de la o valoare diminuată cu 10 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de către creditori.

 

În situaţia în care bunul imobil nu au fost valorificate în condiţiile de mai sus, se vor organiza alte 4 (patru ) licitaţii pornind de la o valoare diminuată cu 15 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de către creditori.

 

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

2

 

Date despre starea bunului imobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Caieult de sarcini este gratuit, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 50 lei.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • – copie de pe certificatul de înregistrare la R.C.;
   • – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • – pentru persoanele juridice străine :
   • – actul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
  • – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
   • – copie de pe actul de identitate ;
   • – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • – pentru persoane fizice străine :
  • – copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, strAna Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.021.336.43.36.

 

 

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al SC DIV EXPERT SRL

aici se poate descarca fisierul PDF