S.C. TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY S.R.L.

S.C. TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY S.R.L.

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al S.C. TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY S.R.L. desemnat prin sentinţa civilă nr. 552/04.06.2013, pronunţată de Tribunalul Galati Secţia Civilă în dosar nr.11033/121/2012, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor imobile aparţinând societăţii debitoare, respectiv :

  1. “teren intravilan liber de constructii in suprafata de 865 mp, situat în Galaţi, str. Carpaţi, nr. 52, jud. Galaţi”, identificate şi descrise în raportul de evaluare din data de 13.05.2014 de evaluator autorizat ANEVAR, SC TOP EXPERT PROIECT SRL. Valoarea de piață stabilită este de 30.000 EURO, adică 133.000 lei, exclusiv TVA;
  2. “teren intravilan liber de construcţii, în suprafaţă de 279 m.p., situat în Galaţi, str. Carpaţi, nr. 54 (fosta nr. 58), jud. Galaţi”, identificat în raportul de evaluare din data de 13.05.2014 de evaluator autorizat ANEVAR, SC TOP EXPERT PROIECT SRL. Valoarea de piață stabilită este de 10.000 EURO, adică 44.000 lei exclusiv TVA;
  3. “teren compus din 11 loturi din care 4 (patru) loturi cu constructii demolate si demolabile, respectiv 7 (sapte) loturi libere de constructii situate in sos.Smardan nr.1, Galati, jud.Galati”, identificate şi descrise în raportul de evaluare din data de 13.05.2014 de evaluator autorizat ANEVAR, SC TOP EXPERT PROIECT SRL. Valoarea de piață stabilită este de 608.800 EURO, adică 2.697.500 lei exclusiv TVA;

Ședința de licitație se va organiza în ziua de joi, 27.09.2018, ora 13:00. Prețul de pornire este de 50% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare, conform aprobării creditorilor din 11.09.2018, respectiv 15.000 Euro (66.500 Lei) exclusiv TVA pentru imobilul situat în Galaţi, str. Carpaţi, nr. 52, jud. Galaţi; 5.000 Euro (22.000 Lei) exclusiv TVA pentru imobilul situat în Galaţi, str. Carpaţi, nr. 54 (fosta nr. 58), jud. Galaţi și 304.400 Euro (1.348.750 Lei) exclusiv TVA pentru imobilul situat în șos.Smârdan nr.1, Galati, jud.Galati.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 27.09.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 04.10.2018, ora 13:00, cu prețul de pornire de 50% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 04.10.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 11.10.2018, ora 13:00, cu prețul de pornire de 50% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 11.10.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 18.10.2018, ora 13:00, cu prețul de pornire de 50% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 18.10.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 25.10.2018, ora 13:00, cu prețul de pornire de 50% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 25.10.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 01.11.2018, ora 13:00, cu prețul de pornire de 50% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

Ofertanții interesați de participare la licitația organizată pentru vânzarea imobilelor vor îndeplini condițiile menționate în regulamentul de vânzare aprobat prin hotărârea adunării creditorilor din 11.09.2018, respectiv vor prezenta lichidatorului judiciar, la sediul acestuia, dovada scrisă (document de plată original) a achitării unei garanții de participare la licitație care reprezintă echivalentul în lei a 3.000 Euro + TVA pentru imobilul situat în Galaţi, str. Carpaţi, nr. 52, jud. Galaţi; 1.000 Euro + TVA pentru imobilul situat în Galaţi, str. Carpaţi, nr. 54 (fosta nr. 58), jud. Galaţi și 60.880 Euro + TVA pentru imobilul situat în șos.Smârdan nr.1, Galati, jud.Galati, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației. Garanția se varsă în echivalent în lei, stabilit pe baza cursului BNR la data plății, în contul nr. RO10 BRDE 180S V174 1719 1800, deschis la BRD GSG S.A. Dovada vărsământului prin document original se prezintă la sediul lichidatorului judiciar până cel târziu ora 12:00 a zilei de miercuri imediat anterioare zilei organizării licitației.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor imobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 50 lei.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.