S.C. PANEUROGAL S.R.L.

S.C. PANEUROGAL S.R.L.

TRIBUNALUL GALATI, Sectia a II-a Civila

DOSAR NR. 8144/121/2012

 

 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 8144/121/2012 din 13.07.2018

 

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., prin asociat coordonator Bogdan Rădulescu, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC PANEUROGAL SRL, desemnat conform încheierii de şedintă din data de 12.11.2012, pronunţată de Tribunalul GALAŢI, în Dosar nr.8144/121/2012, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor aparținând societății debitoare, respectiv :

 

(i) TEREN EXTRAVILAN liber de construcții, situat în  Comuna Tulucesti  jud.Galați, categoria arabil în suprafață totală de St=53156 mp, format din 6 loturi după cum urmează:

 1. Lot nr.cadastral 3280 – suprafața teren arabil St=8788 mp real măsurat (8800 mp conform acte), situat în extravilanul Com.Tulcesti, T134, P1715/1/2/5, jud.Galați;
 2. Lot nr.cadastral 3372 – suprafața teren arabil St=8390 mp real măsurat (8400 mp conform acte), situat în extravilanul Com.Tulcesti, T134, P1715/1/2/6, jud.Galați;
 3. Lot nr.cadastral 3764 – suprafața teren arabil St=7790 mp real măsurat (7800 mp conform acte), situat în extravilanul Com.Tulcesti, T134, P1715/1/2/7, jud.Galați;
 4. Lot nr.cadastral 3334 – suprafața teren arabil St=9688 mp real măsurat (9700 mp conform acte), situat în extravilanul Com.Tulcesti, T134, P1715/1/2/8, jud.Galați;
 5. Lot nr.cadastral 1281 – suprafața teren arabil St=8600 mp real măsurat și conform acte, situat în extravilanul Com.Tulcesti, T134, P1715/1/2/9, jud.Galați;
 6. Lot nr.cadastral 1294 – suprafața teren arabil St=9900 mp real măsurat și conform acte, situat în extravilanul Com.Tulcesti, T134, P1715/1/2/10, jud.Galați;

Regimul TVA aferent prețului la care se va face vânzarea urmează a fi stabilit conform legislatiei aplicabile la momentul vânzarii.

Bunurile sunt garanția ( ipotecă rang I ) creditoarei SC BRD – GSG SA.

 

(ii) SPAȚIU COMERCIAL situat în mun.Galați, Micro 39C, Str. Ionel Fernic nr.33 Bl.C120, sc.6, parter.

Regimul TVA aferent prețului la care se va face vânzarea urmează a fi stabilit conform legislatiei aplicabile la momentul vânzarii.

Bunul este garanția ( ipotecă rang I ) creditoarei SC GINAVIDOR SRL.

 

Prima sedinta de licitatie  cu strigare se va organiza în data de 24.07.2018, ora 11.00.

 

Vor fi organizate in total 10 licitații săptămânale pornind de la următoarele valori :

 • pentru terenul extravilan  din Comuna Tulucești – 141.920 lei fără TVA;
 • pentru spațiul comercial situat în mun.Galați, Micro 39C, str.Ionel Fernic nr.33, bl.C120, sc.6, parter – 99.990 lei fără TVA, echivalent al 22.473Euro fără TVA;

 

În cazul în care după desfășurarea licitațiilor stabilite nu se reușește valorificarea bunurilor va fi convocată adunarea creditorilor pentru stabilirea unui nou regulament de vânzare.

 

Locul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et. 1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe în scris administratorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Date despre starea bunurilor imobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de administratorul judiciar, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Preţul caietului de sarcini este 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 100 lei – în cazul bunurilor imobile.

 

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  1. – pentru persoanele juridice române :

3.1.1. – copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.;

3.1.2. – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;

3.1.3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;

3.2. – pentru persoanele juridice străine :

3.2.1. – actul de înmatriculare a societăţii străine ;

3.2.2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;

3.2.3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;

3.3. – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :

3.3.1. – copie de pe actul de identitate ;

3.3.2. – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

3.5. – pentru persoane fizice străine :

3.5.1. – copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al administratorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel. 021.336.43.36.

 

aici puteti descarca formularul

SP REAL CASA EXPERT SPRL

administrator judiciar al S.C. PANEUROGAL S.R.L.

Bogdan Rădulescu