Publicatie de vanzare ASIL SRL

TRIBUNALUL GALAŢI

SECTIA a II-a CIVILĂ

DOSAR NR. 854/121/2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr.  854/121/2014 din 7.05.2020

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, prin asociat Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator  judiciar al debitoarei S.C. ASIL S.R.L., CUI 4040075, J17/1376/1993,desemnat prin hotărârea intermediară nr.334/10.12.2018 a Tribunalului Galaţi secția a II-a CIVILĂ, anuntă scoaterea la vânzare anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor proprietatea debitoarei, mai jos arătate:

Denumire bunuri  teren aferent – mp supraf construita – mp nr. Cad carte funciara
Hala 18     2.101 2.101,41 644/18 100923
Hala 74 si 77     4.503 4.202,82 644/74/77 100924
Hala 21+24+27     9.888 6.304,00 4447-C1 100927
birouri         335 174,40 3510/C1 100920
teren extravilan     1.835 0,00 340/1 100922
teren extravilan     1.300 0,00 1323 100926

                DETALII CU PRIVIRE LA BUNURI :

  1. Nr. cadastral 644/18 – Cartea Funciara nr. 100923 :

Teren intravilan in suprafata totala de St = 2586.415 mp pe care este edificata urmatoarea constructie :

C1 – Hala depozitare (HALA 18), suprafata construita la sol Sc = 2101,415 mp, regim de inaltime parter.

  • Nr. cadastral 644/74 si 644/77-  Cartea Funciara nr. 100924  :

Teren intravilan in suprafata totala de St = 6271.25 mp din care 1768.42 in

indiviziune si 4502.83mp in exclusivitate pe care este edificata urmatoarele constructii :

C1 – Hala depozitare (conform act de proprietatep HALA 74), suprafata construita la sol Sc = 2101,415 mp, regim de inaltime parter,

C2 – Hala depozitare (conform act de proprietatep HALA 77), suprafata construita la sol Sc = 2101,415 mp, regim de inaltime parter.

  • Nr. cadastral 4447 – Cartea Funciara nr. 100927 :

Teren intravilan in suprafata totala de St = 10047.035mp din care 159.065mp in indiviziune si 9887.970mp in exclusivitate pe care este edificate urmatoarele constructii :

C1 – format din 3 corpuri de constructie : HALA21, HALA 24, HALA 27, suprafata construita la sol Sc = 6304.245 mp

  • Nr. cadastral 3510/C1  – Cartea Funciara nr. 100368 :

Teren intravilan in suprafata totala de St = 335 mp pe care este edificata urmatoarea constructie :

C1 – Birouri, suprafata construita la sol Sc = 174.40 mp, regim de inaltime parter.

  • Nr. cadastral 340/1  – Cartea Funciara nr. 100922 :

Teren extravilan in suprafata totala de St = 1835 mp

  • Nr. cadastral 1323  – Cartea Funciara nr. 100926 :

Teren extravilan in suprafata totala de St = 1835 mp

Vânzarea se va organiza în data de 13.05.2020, ora 15.30, prin licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive – vânzare în bloc. Următoarele licitații din cadrul primului set vor avea loc la datele de 20.05.2020, 27.05.2020 și 3.06.2020, ora 15.30.

Preţul de pornire la licitaţie este de 410.000 euro + TVA.

Oferta se face în moneda naţională a României – RON, în echivalent în lei pe baza baza cursului leu – euro anunțat de BNR pentru ziua ofertei, iar plata urmează a se face în echivalent în lei pe baza baza cursului leu – euro anunțat de BNR pentru ziua plății integrale.

Cu excepția preţului de pornire la licitaţie, care este de 410.000 euro + TVA., ofertanții interesați de participarea la licitația organizată pentru vânzarea bunurilor vor îndeplini toate condițiile menționate în regulamentul de vânzare aprobat prin hotărârea adunării creditorilor din 5.05.2020, publicată în B.P.I. nr. 6880/28.04.2020, inclusiv următoarele:

Vor trimite lichidatorului judiciar dovada scrisă a achitării garanției de participare la licitație care reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației.

Garanția se varsă în echivalent în lei, stabilit pe baza cursului BNR leu – euro la data plății, prin virament, în contul debitoarei nr.  RO24 BTRL 0180 1202 H009 25XX deschis la BANCA TRANSILVANIA GALAȚI. Licitatorii vor efectua viramentul astfel încât la ora începerii licitației extrasul de cont al ASIL să evidențieze creditarea contului cu suma reprezentând garanția.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate în cadrul ședințelor de licitație organizate conform regulamentului anterior precizat, lichidatorul judiciar va convoca o nouă adunare a creditorilor în vederea stabilirii noului regulament de vânzare.

Licitaţiile vor fi organizate de către lichidatorul judiciar la data anunțată prin publicația de vânzare, prin videoconferință folosind Platforma zoom.us sau aplicația zoom.us.app, cu următoarele date de acces :  ID: 306 122 2767, Password: 6a4enW sau folosind link-ul https://zoom.us/j/3061222767?pwd=STEySE9McnNUS0RTMnpMTzJiaEVUQT09 , pentru a permite licitatorilor să ia cunoștință în timp real de celelate oferte formulate la fiecare pas de licitație și pe această bază să poată decide îmbunătățirea propriei oferte, în vederea câștigării licitației și adjudecării tuturor bunurilor scoase la licitație. Documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini (care este inclus în regulamentul de vânzare), se trimit la adresele de e mail : office@real-casa-expert.ro și bogdan.radulescu@radulescuavocati.ro cel târziu în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor licitate să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunurilor, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar, care conţine regulamentul de vânzare.

Preţul caietului de sarcini este 500 lei, achiziţionarea caietului de sarcini fiind obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Achiziționarea se face prealabil licitației, prin transmiterea textului pe e mail în schimbul trimiterii dovezii de efectuare a plății sumei de 500 de lei.

Va fi declarat câștigător și i se vor adjudeca bunurile acela care oferă pentru toate bunurile licitate cel puțin valoarea de pornire de 410.000 euro + TVA, și care oferă în plus sumele care reprezintă costurile si taxele aferente vanzarii, cheltuielile de procedura si onorariile  de succes care sunt datorate, incluzand cota UNPIR si orice alte costuri, urmand sa fie distribuita creditorilor din procedura suma de 410.000 euro, cu organizarea licitatiei publice in termen maxim de 7 zile calendaristice de la data Sedintei Adunarii Creditorilor si cu plata pretului in termen de 5 zile calendaristice de la sedintei licitatiei publice.

Relatii suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar, tel.0745.048.466 si prin intermediul adreselor de e mail mai sus indicate.

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al SC ASIL SRL

Bogdan Rădulescu