Extrapan SA

Extrapan SA

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, legal reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. EXTRAPAN S.A., desemnat conform încheierii de şedinţă din data de 29.01.2016, pronunţată de Tribunalul Prahova Secţia a II-a Civilă în dosar nr. 5499/105/2007, anunță desfășurarea Etapei I a procedurii de licitație publică cu strigare a activelor imobiliare proprietatea debitoarei EXTRAPAN S.A.:

(i) imobilul proprietatea debitoarei situat în loc. Sinaia bd. Republicii nr.27 jud. Prahova, compus din teren intravilan în suprafață de 472 mp, categoria curți construcții, și construcție C1 ( birouri + hală de producție ) cu regim de înălțime P + 1E, cu Ac = 386 mp și Au = 457,84 mp.

Valoare de piață stabilită prin evaluare este de 205.300 Euro fără TVA.

(ii) imobilul proprietatea debitoarei situat în loc. Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, jud. Prahova, compus din teren intravilan în suprafață de 3747 mp, categoria curți construcții, și contrucții :

 • C1- construcție industrială Sc = 27 mp;
 • C2 – construcție anexă Sc = 14 mp;
 • C3 – construcție anexă Sc = 7 mp;
 • C4 – construcție anexă Sc = 20 mp ( magazie metalică );
 • C5 – construcție anexă Sc = 39 mp;
 • C6 – basculă – Sc = 26 mp;
 • C7 – construcție industrială basculă Sc = 8 mp;
 • C8 – construcție anexă Sc = 19 mp ( magazie metalică );
 • C9 – Construcție industrială Sc = 54 mp ( siloz );
 • C10 – construcție industrială moară – 289 mp;
 • C11 – construcție anexă Sc = 78 mp;
 • C12 – construcție anexă Sc = 15 mp;
 • C13 – contrucție administrativă birouri Sc = 169 mp;
 • C14 – construcție industrială Sc = 183 mp – depozit produse finite;
 • C15 – construcție industrială Sc = 265 mp (magazie metalică depozit produse finite).

Valoare de piață stabilită prin evaluare este de 115.000 Euro fără TVA.

Ședința de licitație se va organiza în data de marți, 25.09.2018, ora 11.00. Prețul de pornire este 100% din valoarea de evaluare stabilită prin raportul de evaluare prezentat adunării creditorilor din data de 03.09.2018, respectiv 205.300 Euro fără TVA pentru imobilul din loc.Sinaia, bd.Republicii nr.27 și 115.000 Euro fără TVA pentru imobilul din loc.Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 25.09.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 02.10.2018, ora 11:00, cu prețul de pornire de 100% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 02.10.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 09.10.2018, ora 11:00, cu prețul de pornire de 100% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

În ipoteza în care bunurile nu vor fi valorificate pe data de 09.10.2018, următoarea licitație va avea loc marți, data de 16.10.2018, ora 11:00, cu prețul de pornire de 100% din valoarea de evaluare stabilită prin rapoartele de evaluare.

Ofertanții interesați de participare la licitația organizată pentru vânzarea imobilului vor îndeplini condițiile menționate în regulamentul de vânzare aprobat prin hotărârea adunării creditorilor din 03.09.2018, respectiv vor prezenta lichidatorului judiciar, la sediul acestuia, dovada scrisă (document de plată original) a achitării unei garanții de participare la licitație care reprezintă echivalentul în lei a 20.530 Euro + TVA pentru imobilul din loc.Sinaia, bd.Republicii nr.27 și 11.500 Euro + TVA pentru imobilul din loc.Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației. Garanția se varsă în echivalent în lei, stabilit pe baza cursului BNR la data plății, în contul nr. RO97 BRDE 410S V080 6051 4100, deschis la BRD GSG S.A. Dovada vărsământului prin document original se prezintă la sediul lichidatorului judiciar până cel târziu ora 11:00 a zilei de luni imediat anterioare zilei organizării licitației.

Locul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila nr. 37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie, până cel târziu ora 11:00 a zilei de luni imediat anterioare zilei organizării licitației.

Licitația începe de la valoarea de 205.300 Euro + TVA pentru imobilul din loc.Sinaia, bd.Republicii nr.27 și 115.000 Euro + TVA pentru imobilul din loc.Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea. Pasul de licitație este de 10% + TVA din prețul de pornire la licitație, respectiv 20.530 Euro + TVA pentru imobilul din loc.Sinaia, bd.Republicii nr.27 și 11.500 Euro + TVA pentru imobilul din loc.Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea.

Plata integrală a prețului se va face în termen de 7 zile calendaristice calculate de la data emiterii Procesului Verbal de licitație. Plata prețului se face în echivalent în lei stabilit de BNR pentru data plății.

Achiziţionarea caietului de sarcini pentru prețul de 500 lei şi plata taxei de participare la licitaţie în cuantum de 500 lei sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie, condiții care trebuie îndeplinite până cel târziu ora 11:00 a zilei de luni imediat anterioare zilei organizării licitației.

Relații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar situat în București, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.0745.048.466.

Prezenta publicație este publicată și pe site-ul lichidatorului judiciar www.real-casa-expert.ro