BUSINESS INVEST REAL ESTATE S.R.L

BUSINESS INVEST REAL ESTATE S.R.L

actualizat 03-04-2018

Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu datele de identificare din antet, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei BUSINESS INVEST REAL ESTATE S.R.L., desemnat prin sentința civilă nr. 7968 din data de 03.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, în dosar nr. 35853/3/2013, anuntă scoaterea la vânzare a imobilului teren intravilan în suprafață de 1.110 mp și cota diviza de ¼ din terenul în suprafață de 577 mp situat la aceeași adresă, teren constituit ca lot suplimentar  cu destinația de ”alee de acces” din București, str.Drumul Valea Cricovului nr.90, sector 6, întocmit de Expert evaluator Bălan Cristina Iuliana în aprilie 2017,  valoarea de piață estimată fiind de 225.720 euro (valoarea nu conține TVA).

La licitaţie se porneşte de la preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de  către creditori diminuat cu 20% conform regulamentului aprobat, respectiv 180.576 euro (valoarea nu conține TVA).

Vânzarea se va organiza în data de 29.03.2018, ora 16.00, prin licitaţie publică cu strigare.

In situaţia în care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul din data de 29.03.2018, începand la data de 05.04.2018 se vor organiza alte 3 licitaţii săptămânal, timp de 4 săptămâni în total, în aceleaşi condiţii, în același loc şi la aceeaşi oră.

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

Date despre starea bunului imobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

Caieult de sarcini este gratuit, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 50 lei.

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.0745.048.466.

 

 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VII A CIVILĂ DOSAR NR. 35853/3/2013

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 35853/3/2013/ 15.03.2018

 

 

Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L., cu datele de identificare din antet, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei BUSINESS INVEST REAL ESTATE S.R.L., desemnat prin sentința civilă nr. 7968 din data de 03.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, în dosar nr. 35853/3/2013, anuntă scoaterea la vânzare a imobilului teren intravilan în suprafață de 1.110 mp și cota diviza de ¼ din terenul în suprafață de 577 mp situat la aceeași adresă, teren constituit ca lot suplimentar  cu destinația de ”alee de acces” din București, str.Drumul Valea Cricovului nr.90, sector 6, întocmit de Expert evaluator Bălan Cristina Iuliana în aprilie 2017,  valoarea de piață estimată fiind de 225.720 euro (valoarea nu conține TVA).

 

La licitaţie se porneşte de la preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de  către creditori diminuat cu 20% conform regulamentului aprobat, respectiv 180.576 euro (valoarea nu conține TVA).

 

Vânzarea se va organiza în data de 29.03.2018, ora 16.00, prin licitaţie publică cu strigare.

 

In situaţia în care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul din data de 29.03.2018, începand la data de 05.04.2018 se vor organiza alte 3 licitaţii săptămânal, timp de 4 săptămâni în total, în aceleaşi condiţii, în același loc şi la aceeaşi oră.

 

Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.

 

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

 

Date despre starea bunului imobil, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare aprobat de creditori.

 

Caieult de sarcini este gratuit, iar taxa de participare la licitaţie este în sumă de 50 lei.

 

2

Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente :

 

 1. dovada achiziţionării caietului de sarcini;
 2. dovada plăţii garanţiei de participare;
 3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
  • – pentru persoanele juridice române :
   • – copie de pe certificatul de înregistrare la R.C.;
   • – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ;
  • – pentru persoanele juridice străine :
   • – actul de înmatriculare a societăţii străine ;
   • – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent ;
   • – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau similar, conform legii naţionale a ofertantului ;
  • – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale :
   • – copie de pe actul de identitate ;
   • – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ;

3.4. – pentru persoane fizice române :

3.4.1. – copie de pe actul de identitate ;

 • – pentru persoane fizice străine :
  • – copie de pe paşaport ;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, tel.0745.048.466.

 

 

SP REAL CASA EXPERT SPRL

lichidator judiciar al S.C. BUSINESS INVEST REAL ESTATE S.R.L.

aici se poate descarca fisierul PDF