Legisconsult SRL

Legisconsult SRL

Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, cu datele de identificare din antet, prin asociat fondator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC LEGISCONSULT SRL, desemnat prin sentinţa civilă din data de 11.04.2017, pronunţată de Tribunalul Galați Secţia a II-­‐a Civilă în dosar nr.1224/121/2017, anuntă scoaterea la vânzare a bunurile mobile prezentate conform :

Read more

Oglinda Television

Oglinda Television

Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. OGLINDA TELEVISION S.A. -­‐ ÎN FALIMENT, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 1092/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-­‐a Civilă în dosarul sus-­‐menționat,
Anunță scoaterea la vânzare a bunurilor mobile aparţinând societăţii debitoare, după cum urmează:

Read more

Zero SideKick

Zero SideKick

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, reprezentata de asociat-­‐coordonator Bogdan Rădulescu, în calitate de lichidator judiciar al SC ZERO SIDEKICK ADVERTISING SRL, conform sentința civilă nr. 7933 din data de 03.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a-­‐VII-­‐a Civilă în dosar nr. 32951/3/2013, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor apartinand societatii debitoare, respectiv :

Read more

Zel-K Prod

Zel-K Prod

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SC ZEL-­‐K PROD SRL desemnat prin Sentinta Civila nr.4432 COM din data de 02.12.2008, pronuntata de catre Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ in dosar nr.5470/118/2008, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil situat în orașul Ovidiu, sos. Națională, nr.81, lot.1, jud. Constanța, constituit din teren, curți, construcții în suprafață de 516,11 mp și clădire locuinta având suprafata la sol de 206,68 mp și suprafață desfășurată de 334,06 mp, in valoare de 124.000 Euro (fără TVA), echivalent al sumei de 570.000 lei (fără TVA).

Read more

SC DIV EXPERT SRL

SC DIV EXPERT SRL

Subscrisa REAL CASA EXPERT SPRL, lichidator judiciar al SC DIV EXPERT SRL desemnat prin sentinţa civilă din 26.03.2013 în dosar nr.35182/3/2012, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, anuntă scoaterea la vânzare a bunului imobil aparţinând societăţii debitoare, reprezentând teren liber intravilan, situat în Com. Corbeanca, sat Ostratu-­‐Oracu, tarla 2, parcela 3/9 în suprafaţă de 6.714,87 mp, pentru un preţ de 360.847 lei, conform raportului de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting SRL.

Read more